Coaching, der styrker din fantastiske power, livskraft og autencitet

CoachingCoaching er et mentalt refleksions- og samtaleværktøj, hvor jeg inviterer dig til at samtale med dig selv. Du inspireres til at reflektere over dig selv, dine relationer og dit liv generelt.

Coaching er en struktureret samtale, der hjælper dig fra A til B. Jeg hjælper dig til at undersøge dine værdier og overbevisninger samt til at finde det, der forhindrer dig i at opnå dine mål.
Du lærer simpelthen dig selv bedre at kende, og du kan finde balancen og det fodfæste, hvor du er den bedste udgave af dig selv. Du kan opnå indsigter, der hjælper dig til at mestre dig selv og din hverdag med autencitet, ansvar og bevidsthed.

Tre faser i coaching

Et coachingforløb folder sig ud i tre faser:

 1. Først er der en bevidstgørelse af tanker, følelser, adfærd, værdier, overbevisninger, identitetsfølelse osv. Det vil sige, at det handler om at få indsigt i og lære din personlighed at kende og din måde at være sammen med dig selv og andre på.
 2. Herefter følger en proces, hvor du tager stilling til, hvad du ønsker at arbejde videre med.
 3. I sidste fase omsættes indsigt til praksis. Det vil sige, at du lærer at bringe balance imellem følelser, tanker og handlinger, således at disse er i overensstemmelse med dine værdier og overbevisninger, så du kan handle mere hensigtsmæssigt i dit liv.

Hvad kan coaching hjælpe med?

Et coachingforløb hjælper både dig, der er i en ambitiøs faglig og/eller personlig udviklingsproces, og dig, der “bare” ønsker at skabe mere bevidsthed om dig selv og herigennem skabe udvikling. Noget af det, du kan arbejde med i et coachingforløb, er at:

 • Skabe motivation til forandring
 • Opnå større klarhed og højne din livskvalitet
 • Finde din naturlige styrke og øge din bevidsthed
 • Tydeliggøre dine ressourcer og opnå indsigt i dig selv
 • Skabe kreative mål og lægge strategier for dit optimale liv
 • Styrke din trivsel og mindske stress
 • Skabe positive overbevisninger og ændre utilfredsstillende følelser
 • Håndtere indre og ydre konflikter og forandre uønsket adfærd
 • Ændre negative overbevisninger og indre negativ selvsnak
 • Træffe meningsfulde beslutninger
 • Integrere nye sider af dig selv og opnå nye udtryksmuligheder
 • Optimere din evne til at skifte sindstilstand og forstørre dine ressourcer
 • Indlære og træne nye kompetencer og færdigheder
 • Skabe handling og vedvarende forandringer i dit liv
 • Styrke din gennemslagskraft så du øger din indflydelse på dit eget liv
 • Skelne imellem egne og andres behov og forventninger
 • Skabe balance mellem dit privatliv og arbejdsliv
 • Dygtiggøre dig indenfor samarbejde og kommunikation…
  …og meget mere.

CoachingHvem går til coaching?

Unge og voksne, der ønsker hjælp til at skabe ro og balance til deres livsproces, så de kan udleve deres mål og ønsker.

Forebyggelse af fysisk og psykisk mistrivsel i livet

Jeg har et konstant fokus på forebyggelse af dårlig fysisk og psykisk trivsel, så jeg bruger en del tid på at undervise dig i sindsprocesser, der kan hjælpe dig resten af livet. Det vil sige, at jeg har fokus på at hjælpe dig til at hjælpe dig selv. Mennesker er født udviklingsorienteret, og vi længes efter bevidsthed, forståelse og at bryde mønstre. Så ud over at arbejde med dine mål og udfordringer, er der i et coachingforløb fokus på at lære dig om sindets processer.

BUA – Bevidsthed, Udvikling og Ansvar

Jeg underviser dig bla. i BUA under et coachingforløb:

BEVIDSTHED
SELVERKENDELSE: At skabe indsigter om dig selv
SELVACCEPT: At bevidstgøre forhindringer og blokeringer
SELVOMSORG: At passe på dig selv

UDVIKLING
FOKUS: At sætte positive mål
SELVACCEPT: At transformere udfordringer og traumer
HANDLEKRAFT: At vælge en positiv følelse og adfærd

ANSVAR
MOD: At turde være i proces
SELVACCEPT: At acceptere hele dig selv
RESULTAT: At nå sit mål

Relationens vigtighed = Iagttag overføringsfeltet

For at jeg kan coache og hjælpe dig bedst muligt, er jeg overbevidst om, at jeg skal gøre mit ypperste for at sikre, at du føler dig tryg og tillidsfuld. Det gør jeg ved at have fokus på at optimere vores relation. For at jeg kan gøre det, må jeg iagttage mig selv (mine følelser og tanker) og det, der sker imellem os. Jeg er således yderst optaget af at observere det energetiske felt (overføringsfeltet), der er imellem os. Dette felt er altid fyldt af ubevidste følelser og tanker, der sendes frem og tilbage mellem os. Det usynlige overføringsfelt kan bevidstgøres og aktivt benyttes i coachingprocesen til at optimere din udvikling og trivsel.

Overføringsfeltet som coachingmetode

Mere konkret så iagttager jeg mine egne følelser og tanker. Jeg lytter til mine egne modoverføringer og bruger dem til at registrere, hvad der sker i vores interaktion. Denne viden kan give mig et intuitivt indblik i, hvad du indeholder af ubevidste mønstre og ressourcer, som det vil gavne dig at bevidstgøre. For at jeg selv får hjælp til at bevidstgøre mit ubevidste materiale, modtager jeg regelmæssigt supervision og terapi.

Tavshedspligt

​Jeg har tavshedspligt. Det vil sige, at det vi taler om, det fortæller jeg ikke til nogen.