Spædbarnsterapi – til både spædbørn, børn og voksne

SpædbarnsterapiSpædbarnsterapi er en metode, der bruges til at løse op for traumer, der er opstået i de tidligste leveår.

Spædbarnsterapiens to grundfundamenter er, at
– alt usagt binder energi
og
– lad aldrig barnets smerte blive glemt. 

Terapien benyttes således til at sætte ord på oplevelser, som barnet har haft både før og efter, det fik et sprog. Ved at italesætte oplevelserne frigøres den energi, der har været bundet i traumet.

Terapien er bygget op af fire elementer:

 1. Identificering af barnet
 2. Fortælling af barnets historie
 3. Spejling af følelser
 4. Barnet gives et håb

Hvorfor arbejde terapeutisk med spædbørn?

Spædbørn har lettere ved at bearbejde oplevelser end større børn, da dette lille menneske endnu ikke har skabt fastlåste mønstre. Spædbørn har en formidabel omstillingsparathed, og de reagerer fantastisk på terapi, og får barnet ikke hjælp, er der risiko for fysisk og psykisk fejludvikling.

Hvornår kan spædbørn have brug for hjælp?

Der kan være adskille årsager til, at et spædbarn har brug for
hjælp som f.eks.:Spædbarnsterapi

 • Blive født for tidligt, ved kejsersnit eller i en
  kompliceret fødsel
 • Skulle bortadopteres eller tvangsfjernes
 • Forældrene bliver skilt
 • Være syg eller forældrene er alvorligt syge
 • Være adskilt fra forældrene
 • Der er dødsfald i den nærmeste familie…
  eller andet…

Hvordan foregår spædbarnsterapi helt konkret?

 • I første session fortæller forældrene eller barnets primære omsorgspersoner barnets historie, uden at barnet er til stede.
 • Ud fra denne samtale udarbejder jeg et budskab til barnet.
 • Dette budskab vil hjælpe barnet til at forstå dets livssituation, hvilket virker forløsende og skaber tryghed.
 • Forældrene orienteres om budskabet til barnet, og når forældrene er parate, påbegyndes sessionerne med barnet.
 • Hvis barnet er stort nok, sidder det i en stol for sig selv, og forældrene sidder ved siden af, således at barnet kan nå dem og søge støtte hos dem.
 • Samtalerne med barnet har en varighed på ca. 10 minutter.
 • Der er ofte behov for 3-10 sessioner.
Spædbarnsterapi
Sandplay

Spædbarnsterapi for 5 årige og ældre børn

Større børn har også brug for at forløse tidlige traumer, og her er spædbarnsterapien ligeledes en virkelig god metode. Efter historien er læst op for barnet, benyttes sandplay til at bearbejde historiens indhold.