Supervision, der kaster lysende klarhed og indsigt over din faglighed

SupervisionSupervision er et mentalt refleksions- og samtaleværktøj til faglig udvikling, der har udgangspunkt i dine mål, ønsker og behov. Formålet er, at du får indsigt i din faglighed i relation til dine kompetencer, styrker og udviklingspotentialer.

Det er en udviklingsproces, der bringer dig klarhed over dine faglige problemstillinger, konflikter eller udfordringer. Supervision er metarefleksion over din faglige praksis, og eventuelle private problemstillinger/udfordringer identificeres og undersøges. Bearbejdelsen af disse hører dog ikke til i supervision, og der henvises til andre samtalemuligheder såsom psykoterapi.

Hvad kan supervision hjælpe med?

Et supervisionsforløb er til dig, der er ambitiøs omkring din faglighed og ønsker at bevidstgøre og udvikle dig i forbindelse med dit arbejde. Noget af det, du kan arbejde med i et supervisionsforløb, er at:

 • Skabe læring og udvikling i din faglighed
 • Analysere dine faglige problemstillinger og udfordringer
 • Skabe en proces, der igangsætter din faglighed og dit overblik
 • Opnå indsigt, refleksion og inspiration til dit arbejde
 • Skabe overblik over dine styrker, ressourcer og kompetencer
 • Øge din bevidsthed over metoder og nye muligheder
 • Styrke din evne i at forstå og håndtere problemstillinger
 • Opløse fastlåst adfærd og skabe forandringer i hverdagen
 • Fokusere på dig selv som fagperson og undersøge, hvordan du fungerer optimalt i dine opgaveløsninger
 • Opnå ro og overblik til at skabe og træne nye tanke- og handlemønstre, der optimerer din faglighed
 • Afdække og udfolde de diskurser, der er på dit arbejde, som skaber forhindringer eller langsommeliggør dine faglige muligheder
 • Opnå indsigt i dine fysiske og psykiske reaktioner, strategier og værdier i forbindelse med dit arbejde
 • Optimere din faglige trivsel…
  …og meget mere.

SupervisionHvem benytter supervision?

Supervision er til alle mennesker, der ønsker at optimere deres faglighed såsom medarbejderen, lederen og hele personalegruppen.

Forebyggelse af fysisk og psykisk mistrivsel i livet

Jeg har et konstant fokus på forebyggelse af dårlig fysisk og psykisk trivsel, så jeg bruger en del tid på at undervise dig i sindsprocesser, der kan hjælpe dig resten af livet. Det vil sige, at jeg har fokus på at hjælpe dig til at hjælpe dig selv. Mennesker er født udviklingsorienteret, og vi længes efter bevidsthed, forståelse og at bryde mønstre. Så ud over at arbejde med dine faglige udviklingspotentialer, er der i et supervisionsforløb fokus på at lære dig om sindets processer.

BUA – Bevidsthed, Udvikling og Ansvar

Jeg underviser dig bla. i BUA under et supervisionsforløb:

BEVIDSTHED
SELVERKENDELSE: At skabe indsigter om dig selv
SELVACCEPT: At bevidstgøre forhindringer og blokeringer
SELVOMSORG: At passe på dig selv

UDVIKLING
FOKUS: At sætte positive mål
SELVACCEPT: At transformere udfordringer og traumer
HANDLEKRAFT: At vælge en positiv følelse og adfærd

ANSVAR
MOD: At turde være i proces
SELVACCEPT: At acceptere hele dig selv
RESULTAT: At nå sit mål

Relationens vigtighed = Iagttag overføringsfeltet

For at jeg kan supervisere dig bedst muligt, er jeg overbevidst om, at jeg skal gøre mit ypperste for at sikre, at du føler dig tryg og tillidsfuld. Det gør jeg ved at have fokus på at optimere vores relation. For at jeg kan gøre det, må jeg iagttage mig selv (mine følelser og tanker) og det, der sker imellem os. Jeg er således yderst optaget af at observere det energetiske felt (overføringsfeltet), der er imellem os. Dette felt er altid fyldt af ubevidste følelser og tanker, der sendes frem og tilbage mellem os. Det usynlige overføringsfelt kan bevidstgøres og aktivt benyttes i supervisionsprocessen til at optimere din udvikling og trivsel.

Overføringsfeltet som metode til supervision

Mere konkret så iagttager jeg mine egne følelser og tanker, og jeg er nysgerrig på dine. Jeg lytter til mine egne modoverføringer og bruger dem til at registrere, hvad der sker i vores interaktion. Denne viden kan give mig et intuitivt indblik i, hvad du indeholder af ubevidste mønstre og ressourcer, som det vil gavne dig at bevidstgøre. Når der skabes opmærksomhed og forandringer i overføringsfeltet, har det en langt større indvirkning på dine faglige udfordringer, og der er muligheder for at skabe udvikling på flere områder på én gang.
For at jeg selv får hjælp til at bevidstgøre mit ubevidste materiale, modtager jeg regelmæssigt supervision og terapi.

Tavshedspligt

​Jeg har tavshedspligt. Det vil sige, at det vi taler om, det fortæller jeg ikke til nogen.