Spædbørnsterapi fra 0 år – Kan man virkelig det? Læs her hvordan.

Barnehånd

~ Spædbørnsterapi ~
~ Kan man virkelig lave terapi med spædbørn?
~ Ja, og det er verdens mest magiske arbejde.

Hvornår kan spædbørn have brug for hjælp?

Der kan være adskillige årsager til, at et spædbarn har brug for hjælp som f.eks. hvis barnet:

 • bliver født for tidligt, ved kejsersnit eller i en kompliceret fødsel
 • skal bortadopteres eller tvangsfjernes
 • har oplevet en adskillelse fra forældrene
 • er syg eller forældrene er alvorligt syge
 • oplever, at forældrene bliver skilt, eller der er dødsfald i den nærmeste familie
  eller andet…

Spædbørnsterapi ~ at løsne op for tidlige traumer

Spædbørnsterapi er en metode, der bruges til at løse op for traumer, der er opstået i de tidligste leveår.

Forestil dig, at du har ligget trygt og godt i dit tropiske paradis i 9 måneder, og så sker der en asen og masen, og pludselig er du et andet sted.
Der er anderledes lugte, lyde og lys – det er køligere, og du forstå INTET af, hvad der foregår.

Selv om det er en ganske almindelig fødsel, er det en traumatisk oplevelse for barnet at komme til verden. Hvis der tillige tilkommer barnet traumer som nævnt ovenfor, så kan barnets fysiske og psykiske udvikling være i fare.

Spædbørnsterapiens to grundfundamenter

Børnefødder

Spædbarnsterapien er bygget op af to grundfundamenter:
– alt usagt binder energi
og
– lad aldrig barnets smerte blive glemt. 

Terapien benyttes således til at sætte ord på oplevelser, som barnet har haft både før og efter, det fik et sprog. Ved at italesætte oplevelserne frigøres den energi, der har været bundet i traumet.

Terapien er bygget op af fire elementer:

 1. Identificering af barnet
 2. Fortælling af barnets historie
 3. Spejling af barnets følelser
 4. Barnet gives et håb

Hvorfor arbejde terapeutisk med spædbørn?

Spædbørn har lettere ved at bearbejde oplevelser end større børn, da dette lille menneske endnu ikke har skabt fastlåste mønstre. Spædbørn har en formidabel omstillingsparathed, og de reagerer fantastisk på terapi.

Hvordan foregår spædbarnsterapi helt konkret?

 • I første session fortæller forældrene eller de primære omsorgspersoner barnets historie, uden at barnet er til stede.
 • Herefter udarbejder terapeuten den første historie til barnet.
 • Forældrene orienteres om historien til barnet, og når forældrene er parate, påbegyndes sessionerne med barnet.
 • Hvis barnet er stort nok, sidder det i en stol for sig selv, og forældrene sidder ved siden af, så barnet kan nå dem og søge støtte hos dem.
 • Samtalerne med barnet har en varighed på ca. 10 minutter.
 • Historien hjælper barnet til at forstå dets livssituation, hvilket virker forløsende og skaber tryghed.
Spædbarnsterapi

Spædbørnsterapi for 5 årige og ældre børn

Større børn har også brug for at forløse tidlige traumer, og her er spædbarnsterapien ligeledes en virkelig god metode. Efter historien er læst op for barnet, benyttes sandplay til at bearbejde historiens indhold.

Du kan også læse mere om spædbørnsterapien ved Dansk Institut for Spædbarnsterapi, hvorfra jeg er uddannet spædbarnsterapeut.

Kærlige hilsner
Gitte